Ngày:3/3/2024
 
Trong dữ liệu này không có hồ sơ cán bộ quân đội và bộ đội đi B theo sự quản lý của Bộ Quốc phòng. Ở đây chỉ có hồ sơ của cán bộ chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc, sau đó trở lại miền Nam và một số cán bộ dân sự người miền Bắc đi B từ năm 1959 đến 1975 theo CON ĐƯỜNG DÂN SỰ do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý.
TÌM KIẾM HỒ SƠ
Tổng số bản ghi tìm thấy: 55722
Số HS Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B
352 VÕ TRUNG HẰNG 1943 17/9/1973 Xã Tân Lơi, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Trạm nghiên cứu thí nghiệm cơ giới trồng rừng, Tổng Cục Lâm nghiệp
353 TRƯƠNG THỊ NGỌC HANH 19/5/1941 28/7/1975 Xã Vĩnh Thuận, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Bộ Đại học và Trung học chuyện nghiệp
354 ĐÁO HÀNH 12/12/1939 21/12/1965 Giòng An Tiếp, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu Bộ Y tế - Hà Nội
355 NGUYỄN NGỌC HẠP 22/12/1944 12/12/1973 Xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Xí nghiệp Thú y Trung ương, Hà Tây
356 TRỊNH CÔNG HẦU 9/10/1941 28/2/1974 Xã Tân Hưng Mỹ, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Đội Khai hoang cơ giới 8, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
357 THÁI VĂN HÊN 10/1/1937 31/12/1974 Xã Tân Hưng Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Đội 7 Nông trường Lam Sơn, Ngọc Lạc, Thanh Hoá
358 HỒNG VĂN HIỂN 1933 18/12/1974 Làng Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Sở Tài chính Hải Phòng
359 NGUYỄN HỒNG HIẾN 0/7/1936 25/4/1965 Xã Năm Căn, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Nhà máy Tơ tỉnh Nam Định
360 NGUYỄN HỒNG HIỂN 17/5/1932 31/8/1970 Xã Hưng Mỹ, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Bộ Nội thương
361 TRẦN ĐỨC HIỀN 15/12/1914 18/2/1975 Xã Tân Hưng Đông, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Công ty Thiết bị Công cụ cơ khí nông nghiệp
362 TRẦN THỊ MINH HIỀN 7/3/1944 17/11/1973 Xã Khánh An, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Trường Đại học Lâm nghiệp Đông Triều, Quảng Ninh
363 ĐOÀN HIỆN 1930 5/7/1975 Xã Tân Ân, huỵen Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Cán bộ Văn phòng Đoàn Đại diện miền Nam tại Hà Nội
364 NGUYỄN CHÍ HIẾU 14/10/1943 27/11/1973 Xã Trần Phán, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Ban Phân vùng Kinh tế - UBHC tỉnh Nghệ An
365 NGUYỄN THÀNH HIẾU 16/5/1943 19/9/1973 Xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Bạc Liêu Trường Thương nghiệp TW - Mai Dịch, Từ Liêm, Hà Nội
366 NGUYỄN VĂN HIẾU 16/3/1930 16/2/1965 Xã Tân Phú, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Chi cục Thống kê Hà Nam
367 VƯƠNG THIỆN HIẾU 24/5/1927 8/1/1975 Xã Long Điền Đông, huyện Gia Lai, tỉnh Bạc Liêu
368 NGUYỄN VĂN HINH 4/3/1935 16/9/1964 Xã Tân Thành, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Trường cán bộ y tế Hà Nội
369 ĐÀO PHÚ HỘ 4/12/1920 13/7/1964 Xã Nguyễn Phích, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Nhà máy Xay Ninh Giang Hải Dương
370 LÊ THÀNH HOA 2/9/1939 3/5/1975 Xã Tân Hưng Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Cục kho vận - Bộ Lương thực và Thực phẩm
371 PHAN THỊ HỒNG HOA 1932 24/3/1975 Xã Tân Hưng Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Xí nghiệp nước đá Việt Hoa
372 TRẦN VĂN HOA 1935 14/1/1975 Ấp Tân Lập, xã Tân Hưng Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Nông trường Lam Sơn Thanh Hóa
373 HỒNG MINH HÒA 8/8/1936 Ấp Mỹ Thới, xã Tân Lợi, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Bệnh viện Việt Đức Hà Nội (học tại trường Y sĩ Hải Dương)
374 LÊ LÝ HÒA 23/9/1943 1/3/1975 Xã Năm Căn, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Công ty lắp máy điện nước - Cục XD Hà Nội
375 LÊ THÁI HÒA 1931 Xã Tân Lợi, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Nông trường Quốc doan, Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa
376 LÊ XUÂN HÒA 22/12/1942 1/4/1975 Ấp Sông Cái, xã Biển Bạch, huyện An Biên, tỉnh Bạc Liêu Trường Bắc Sơn, Lạng Sơn
377 PHẠM MINH HÒA 1/7/1951 1975 Xã Vĩnh Hòa, huyện Hồng Vân, tỉnh Bạc Liêu Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp
378 PHẠM THÀNH HOÀ 10/10/1931 1975 Xã Phong Thạnh, huyện Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu Uỷ ban Thống nhất
379 THÁI VĂN HÓA 1932 1/1/1974 Xã Vĩnh Phong, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Cục Cung cấp - Ban Công tác miền Tây
380 TRẦN THÁI HÒA 1934 28/12/1973 Xã An Xuyên, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Viện Thổ Nhưỡng Nông hóa - Chèm
381 LÂM HẢI HOÀI 5/1/1927 1975 Xã Vĩnh Trang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Bạc Liêu Vụ cán bộ đào tạo - Tổng cục Hóa chất
382 NGUYỄN THU HOÀNG 5/7/1953 Ấp Hữu Thời, tỉnh Bạc Liêu
383 PHẠM TRẦN HOÀNG 27/9/1931 0/7/1969 Xã Tân Duyệt, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Uỷ ban Thống nhất CP
384 TRẦN NGUYÊN HOÀNG 19/8/1940 26/3/1973 Xã Long Điền, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Trường cấp III Lý Nhân, tỉnh Nam Hà
385 NGUYỄN HIỆP HOẰNG 21/11/1921 10/6/1962 Xã Tân Hưng, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Cơ quan Dân Đảng huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
386 TẠ MINH HỘI 18/1/1930 5/1/1974 Xã Hoà Bình, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Nông trường Suối Hai huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây
387 NGUYỄN THANH HỒNG 1925 3/11/1965 Xã Long Biền, huyện Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu Nông trường Cao Phong tỉnh Hoà Bình
388 CHÂU THÔNG HUẤN 10/10/1927 17/8/1970 Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Công ty Bách hoá Hải Hưng
389 NGUYỄN VĂN HUẤN 8/5/1975 Xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Nhà máy In Tiến Bộ
390 CAO KIM HUÊ 1/6/1942 Xã Vĩnh Tuy, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Trường Thương nghiệp TW - Bộ Nội thương
391 TRẦN KIM HUÊ 8/2/1930 Xã Tân Hưng, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu
392 LÝ THỊ HUM 20/10/1944 20/9/1966 Xã Tân Đức, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Trường Bổ túc Cán bộ Y tế Hà Nội
393 CHÂU THANH HÙNG 0/6/1936 27/11/1973 Xã Long Điền Tây, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Đội Máy kéo - Nông trường Thanh Hà tỉnh Hòa Bình
394 HỒ THANH HÙNG 1/11/1928 17/8/1970 Huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Xí nghiệp Dược phẩm tỉnh Thanh Hóa
395 NGUYỄN CÔNG HÙNG 10/8/1950 1/3/1975 Huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Nhà máy Cơ khí Duyên hải TP Hải Phòng
396 NGUYỄN KIM HÙNG 23/6/1923 12/3/1973 Xã An Trạch, huyện Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu K21 Ban Thống nhất
397 PHAN THANH HÙNG 0/10/1934 20/10/1974 Xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Xí nghiệp Vận tải hành khách số 14, số 1, Lê Thánh Tông, thành phố Hà Nội
398 TRẦN THANH HÙNG 19/8/1940 28/2/1974 Xã Phú Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Công ty Khai hoang Cơ giới huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
399 TRẦN THẾ HÙNG 19/8/1953 18/12/1974 Xã Danh Coi, huyện An Biên, tỉnh Bạc Liêu Trường Y sĩ Thanh Hóa
400 VÕ THÁI HÙNG 10/4/1934 5/3/1974 Thôn Rạch Dinh Nhỏ, xã Phú Mỹ, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Xưởng Cơ khí Cửu Long thuộc Ủy ban Nông nghiệp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
401 VÕ VIỆT HÙNG 10/5/1932 10/1/1974 Xã Tân Phú Hưng, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Xí nghiệp Vật tư - Công ty Than huyện Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
Đầu ... [5] [6] [7][8] [9] [10] [11]... Cuối
Trang 8 của 1115

Bản quyền thuộc Phòng Tin học và CCTC - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
34 - Phan Kế Bính - Cống V ị - Ba Đình - Hà Nội