Ngày:15/6/2024
 
Trong dữ liệu này không có hồ sơ cán bộ quân đội và bộ đội đi B theo sự quản lý của Bộ Quốc phòng. Ở đây chỉ có hồ sơ của cán bộ chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc, sau đó trở lại miền Nam và một số cán bộ dân sự người miền Bắc đi B từ năm 1959 đến 1975 theo CON ĐƯỜNG DÂN SỰ do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý.
TÌM KIẾM HỒ SƠ
Tổng số bản ghi tìm thấy: 55722
Số HS Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B
251 ĐẶNG TRUNG CANG 27/7/1933 20/9/1966 Xã An Xuyên, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Nhà máy Giấy Việt Trì
252 PHAN THANH CẢNH 0/8/1933 14/9/1962 Ấp Cạnh đền 3, xã Vĩnh Long, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Công ty Than Hồng Gai
253 VÕ MINH CẢNH 23/5/1929 23/3/1974 Xã Tân Duyệt, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Xưởng Sửa chữa Ô tô và Thiết bị Cơ khí - Ban Kiến thiết Cơ bản các xí nghiệp - Cục Công nghiệp Cơ điện Hà Nội
254 TẠ THÀNH CẤU 1/1/1937 26/11/1974 Xã Quách Thẩm, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Nông trường Vân Du, Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá
255 LÊ CHÁNH Xóm Rạch Dinh nhỏ, xã Phú Mỹ, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu
256 NGÔ MINH CHÁNH 8/10/1932 17/9/1964 Xã Tân An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Bộ Y tế
257 PHẠM MINH CHÁNH 1933 22/9/1971 Xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Trường Mỹ thuật Việt Nam
258 DƯƠNG MINH CHÂU 21/9/1933 27/11/1973 Xã Biển Bạch, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Nhà máy Đại tu máy kéo, Hà Nội
259 HUỲNH NGỌC CHÂU 25/12/1928 26/5/1975 Xóm Mới, tỉnh Bạc Liêu Tổ Nghiên cứu và Biên soạn lịch sử thuộc Ngân hàng TW
260 KHƯU TỨ CHÂU 23/10/1941 26/11/1974 Xã Phước Long, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội
261 LÊ MINH CHÂU 22/12/1935 24/11/1967 Xã Biển Bạch, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Bộ Y tế
262 LÊ THỊ MINH CHÂU 5/11/1930 4/8/1973 Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Ủy ban hành chính thị xã Đồ Sơn thành phố Hải Phòng
263 VƯƠNG MINH CHÂU 24/12/1929 14/4/1962 Xã Tạ An Khương, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Ngân hàng trung ương
264 CAO THỊ CHI 20/7/1937 3/5/1975 Xã Hoà Bình, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Vụ Kinh tế và Kế hoạch - Ngân hàng Trung ương
265 QUÁCH NGỌC CHIẾM 1920 12/2/1962 Xã Nguyễn Huân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Côgn trường KTCB Cẩm Phả
266 DƯƠNG VĂN CHIẾNG 1/5/1928 30/9/1964 Xã Khánh An, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Trường Cán bộ Ngoại giao Ngoại thương - Bộ Ngoại giao
267 NGUYỄN VĂN CHIÊN 1923 Huyện An Biên, tỉnh Bạc Liêu
268 NGUYỄN VĂN CHIÊU 0/5/1929 21/4/1965 Xã Khánh An, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Trường Bổ túc Cán bộ Y tế tỉnh Thanh Hoá
269 TRẦN QUANG CHIÊU 10/5/1936 11/12/1974 Xã Tân Duyệt, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Nông trường Quốc doanh Sông Âm
270 LÂM CHÍNH 1933 3/6/1975 Xóm Lò Bún, tỉnh Bạc Liêu Sở Nhà đất và Công trình đô thị Hải Phòng
271 TRẦN VĂN CHÍNH 1933 18/2/1970 Xã Định Thành, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Nông trường Xuân Mai tỉnh Hà Tây
272 DANH CHỘT 1937 1964 Thôn Chà Che, xã Danh Coi, huyện An Biên, tỉnh Bạc Liêu Ty Nông nghiệp Hà Bắc
273 TRẦN THỊ CHÚC 28/12/1938 Xã Thới Bình, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Bệnh viện Thanh Hoá
274 VƯƠNG NGẠN CHƯƠNG 0/5/1908 27/2/1975 Xã An Trạch, huyện Gia Lai, tỉnh Bạc Liêu Đảng bộ khu phố quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
275 HÀ NGỌC CHƯỞNG 25/9/1932 15/4/1965 Xã Bạch Cẩm Thái, Huyện An Biên, tỉnh Bạc Liêu Công ty Than Hòn Gai tỉnh Quảng Ninh
276 NGUYỄN HỮU CÓ 0/12/1933 8/8/1970 Xã Vinh Thuận, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Nông trường Lương Mỹ tỉnh Hòa Bình
277 VÕ HỮU CÓ 1935 3/6/1975 Xã Vĩnh Thuận, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu K15
278 NGUYỄN HỮU CÔNG 0/11/1952 5/3/1974 Huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Xưởng cơ khí - Nông trường Sông Bôi, tỉnh Hoà Bình
279 QUẢN TRỌNG CÔNG 26/8/1937 1/11/1974 Xã Trí Phải, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Ngân hàng Hai Bà Trưng, Hà Nội
280 TRƯƠNG VĂN CỪ 1929 18/5/1961 Xã An Trạch, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Nhà máy Đường Việt Trì
281 NGUYỄN KHẮC CUNG 3/10/1912 16/4/1964 Xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Tổng Công ty XNK Nông sản thực phẩm - Bộ Ngoại thương
282 NGUYỄN NGỌC CUNG 8/2/1927 29/10/1963 Xã An Xuyên, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Hội nghệ sĩ sân khấu
283 CHÂU HỒNG CỨNG 20/12/1937 26/3/1974 Xã Trí Phải, huyện Hồng Vân, tỉnh Bạc Liêu Sở Tài chính TP Hà Nội
284 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 0/11/1926 25/4/1973 Xã Trần Văn Phán, huyện Ngọc Hiền, tỉnh Bạc Liêu Công trường 20 Ban Xây dựng 67, Bộ Giao thông Vận Tải
285 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 10/5/1930 26/2/1974 Xã Vĩnh Bình, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Đội máy kéo, Nông trường Quốc doanh Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá
286 NGUYỄN TẤN CƯỜNG 0/10/1932 25/1/1975 Xã Long Điền, huyện Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu Cục Xây dựng (XNXDNN3) TP Hà Nội
287 LÊ XUÂN ĐÀI 19/5/1938 16/9/1964 Xã Phú Mỹ, huyện Trần Thời, tỉnh Bạc Liêu Trường Đại học Sư phạm, TP Hà Nội
288 HUỲNH THỊ ĐẦM 27/12/1940 7/5/1975 Xã Tân Phong, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Trường Cấp III Tiên Du, Tiên Sơn, Hà Bắc
289 TRẦN TƯ DÂN 1/11/1940 26/5/1975 Xã Tân An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Trường Trung học Cơ khí Luyện kim tỉnh Bắc Thái
290 VŨ TÂN DÂN 7/8/1947 15/3/1973 Xã Biên Bạch, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Trường Sư phạm 10+3 Hà Nội
291 NGUYỄN HỒNG ĐĂNG 1942 Xã Đang Vôi, huyện An Biên, tỉnh Bạc Liêu
292 LÊ BÌNH ĐẲNG 4/5/1937 5/5/1975 Xã Nguyễn Phích, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Trường Trung học Tài chính Kế toán I - Bộ Tài chính
293 PHẠM DANH 1/6/1926 11/11/1961 Xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn, tỉnh Bạc Liêu Vụ Lao động Tiền lương - Bộ Kiến trúc
294 VƯƠNG ĐỨC DANH 1938 2/5/1975 Xã Long Điên, huyện Rạch Giá, tỉnh Bạc Liêu Sở Điện 3 - Cty Điện lực Nam Hà
295 NGÔ NGỌC ĐẢNH 15/10/1937 19/3/1974 Xã Minh Diệu, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Uỷ ban Kế hoạch tỉnh Vĩnh Phú
296 NGÔ THIỆN ĐẢNH 10/10/1929 8/12/1967 Xã Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Ngân hàng Trung ương
297 TRẦN VĂN ĐÊ 23/10/1925 15/2/1965 Thôn An Điền, xã Long Điền, huyện Gia Lai, tỉnh Bạc Liêu Liên Hiệp công đoàn Hà Nội
298 NGUYỄN HỮU DIỆN 1/8/1928 16/6/1975 Xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Trường Đại học Kiến trúc - Bộ Xây dựng
299 THÁI TÔ ĐIỀN 23/9/1942 2/2/1974 Xã Vĩnh Phong, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Chi cục Thống kê TP Hải Phòng
300 TRẦN ĐIỀN 2/3/1944 3/1/1974 Xã Ninh Thuận, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Công ty Ca Nô Lâm sản TP Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú
Đầu ... [3] [4] [5][6] [7] [8] [9]... Cuối
Trang 6 của 1115

Bản quyền thuộc Phòng Tin học và CCTC - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
34 - Phan Kế Bính - Cống V ị - Ba Đình - Hà Nội