Ngày:15/6/2024
 
Trong dữ liệu này không có hồ sơ cán bộ quân đội và bộ đội đi B theo sự quản lý của Bộ Quốc phòng. Ở đây chỉ có hồ sơ của cán bộ chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc, sau đó trở lại miền Nam và một số cán bộ dân sự người miền Bắc đi B từ năm 1959 đến 1975 theo CON ĐƯỜNG DÂN SỰ do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý.
TÌM KIẾM HỒ SƠ
Tổng số bản ghi tìm thấy: 55722
Số HS Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B
1 LƯU VĂN ÁI 10/1933 25/2/1974 Xã Vĩnh Lợi Tường, huyện Cái Dừng, tỉnh An Giang Đoàn xe Vận tải - Công ty Vật tư - Bộ Công nghiệp Nhẹ
2 NENG DOL 1951 Xã An Tức, huyện Tri Tân, tỉnh An Giang
3 NGUYỄN VĂN DŨNG 1943 22/3/1974 Xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh, tỉnh Ninh Bình
4 NGUYỄN THANH HÒA 1953 10/1/1975 Xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
5 LƯƠNG MINH HOÀNG 1932 14/5/1975 Xã Vọng Thế, huyện Núi Sập, tỉnh An Giang Trường Nguyễn Ái Quốc Phân hiệu 4
6 ĐOÀN VĂN HÙNG 1957 Xã Phước Hưng, huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang Nhà máy Pin Văn Điển
7 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG 2/2/1937 Xã Thái Sơn, huyện Tịnh Xuyên, tỉnh An Giang
8 NGUYỄN HỮU KHÁNH 8/1942 18/2/1975 Xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang K15 Hà Đông, tỉnh Hà Tây
9 NGUYỄN THỊ LANG 1931 Xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
10 DƯƠNG HỒNG LUÔNG 1944 Xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
11 VŨ THỊ HỒNG NGA 1952 Xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
12 ĐẶNG LƯU PHONG 23/2/1955 29/6/1975 Xã Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Trường Phổ thông Lao động TW
13 NGUYỄN VĂN TÀI 1919 Xã Vĩnh Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang
14 VÕ THỊ THANH TÂM 26/11/1952 Xã Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
15 NGUYỄN VĂN THẮM 1945 20/3/1974 Xã Vĩnh Tế, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh tỉnh Thái Bình
16 NGUYỄN VĂN THÀNH 1948 Xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang
17 PHẠM VĂN THỜI 6/1929 25/12/1947 Xã Mỹ Phước, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Trường Nguyễn Ái Quốc
18 VÕ BẢO TOÀN 1953 10/1/1975 Xã Vĩnh Gia, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang B ra (đi học Trường Phổ thông Lao động TW (HT2)) trở vào
19 TRẦN HIẾU TRUNG 1949 Xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang
20 TRẦN QUỐC TUẤN 1954 Xã Phú Hữu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Nhà máy Pin Văn Điển Hà Nội
21 NGUYỄN ANH VĂN 23/8/1947 Xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
22 TRƯƠNG THANH VŨ 1/5/1956 Xã Long Sơn, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang Trường Phổ thông Lao động TW
23 NGUYỄN VIẾT XANH 1950 Xã Tân An, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang
24 HUỲNH NGỌC ẨN 20/5/1936 9/3/1974 Láng Thắng Tam, thị xã Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Ty Tài chính tỉnh Thanh Hóa
25 ĐOÀN THỊ ÂU 1935 20/2/1975 Xã Cầu Thạnh, huyện Cần Giờ , tỉnh Bà Rịa Ban Chấp hàng PM miền Tây
26 LÊ THỊ BA 1918 28/3/1975 Xã Thắng Tam, huyện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Nhà máy đóng Tàu I Hải Phòng
27 NGUYỄN TRÍ BÁ 28/6/1924 9/3/1974 Xã Phước Lễ, huyện Đông Phước , tỉnh Bà Rịa Xí nghiệp Thiếc Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang
28 NGUYỄN VĂN BẢ 10/1920 15/10/1973 Xã Long Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Xưởng Cơ khí Cửu Long UB Nông nghiệp TW
29 VÕ NGỌC BẮC 1949 20/3/1974 Xã Long Mỹ, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Hà Bắc
30 TRẦN MINH BÀO 3/5/1934 27/3/1975 Xã Hội Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Nông trường Cao Phong, Kỳ Sơn, Hòa Bình
31 NGUYỄN VĂN BAY 01/1926 22/11/1968 Xã Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Chi cục Thu - Sở Tài chính Hải Phòng
32 TRẦN VĂN BẢY 1944 22/3/1974 Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh Hà Tây
33 PHẠM VĂN BẢY 02/1923 10/3/1975 Xã Long Điền, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Hưu trí
34 NGUYỄN RU BE 1937 4/3/1975 Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Phòng Quản lý nhà đất thị xã Lạng Sơn
35 NGUYỄN VĂN BÌNH 1943 19/3/1974 Ấp Nam, xã Long Phước, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Đội cờ đỏ ở K2 thuộc t 72
36 LÊ VĂN BÌNH 1935 Xã Hòa Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa
37 LÝ THÀNH CÁC 1934 30/5/1975 Ấp Xuân Khai, xã Tam Hiệp, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Công ty Xây dựng đường 20 - Cục Công trình II
38 TRẦN ĐÔNG CÂN 1930 Xã Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Nhà máy cơ điện khí - Xí nghiệp Cửa Ông, Hồng Quảng, Quảng Ninh
39 LÊ CÔNG CẨN 02/1914 21/4/1975 Xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Ban Thanh tra - Tổng cục Lâm nghiệp
40 TRẦN VĂN CANG 16/4/1924 6/6/1973 Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Xưởng cơ khí nhà máy dệt 8/3
41 NGUYỄN VĂN CẦU 23/11/1942 3/10/1968 Xã Bào Lân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Trường Đại học Y khoa - Hà Nội
42 NGUYỄN TẤN CHẲN 1923 Xã Phước Long, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Nông trường Hà Trung, Thanh Hóa
43 NGUYỄN TẤN CHẲNG 1923 25/12/1973 Xã Long Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Đội 11 - Nông trường Hà Trung tỉnh Thanh Hoá
44 NGUYỄN MINH CHÂU 20/4/1945 30/12/1973 Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Công ty Khai hoàng cơ giới Trung ương
45 LÊ NGỌC CHÂU 1927 18/7/1964 Thôn Long Lập, xã Long Xuyên, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa đội 7 - Nông trường Nghi Văn, tỉnh Nghệ An
46 LÊ THỊ MINH CHÂU 5/11/1930 20/2/1975 Xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Công ty Công trình thủy I, Hải Phòng
47 NGUYỄN KẾ CHÂU 12/12/1936 27/3/1975 Xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Nông trường Chè Trần Phú tỉnh Hà Tây
48 NGÔ ĐỨC CHIẾN 8/4/1939 30/5/1975 Xã Hòa Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Trường Nguyễn Ái Quốc, phân hiệu 4, Hà Nội
49 LÊ THỊ CHUA 1937 1974 Xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, tỉnh Bà Rịa K5 - T.72, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
50 NGUYỄN VĂN CÒN 1926 17/3/1975 Xã Thắng Tam, huyện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Nông trường Quốc doanh Văn Du tỉnh Thanh Hoá - Uỷ ban Nông nghiệp TW
Đầu [1] [2] [3] [4]... Cuối
Trang 1 của 1115

Bản quyền thuộc Phòng Tin học và CCTC - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
34 - Phan Kế Bính - Cống V ị - Ba Đình - Hà Nội