Ngày:20/5/2024
 
Trong dữ liệu này không có hồ sơ cán bộ quân đội và bộ đội đi B theo sự quản lý của Bộ Quốc phòng. Ở đây chỉ có hồ sơ của cán bộ chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc, sau đó trở lại miền Nam và một số cán bộ dân sự người miền Bắc đi B từ năm 1959 đến 1975 theo CON ĐƯỜNG DÂN SỰ do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý.
TÌM KIẾM HỒ SƠ
Tổng số bản ghi tìm thấy: 55722
Số HS Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B
301 NGUYỄN KHẮC ĐIỆP 1925 14/9/1962 Xã Long Điền, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Văn phòng Ban Chấp hành TW Đảng lao động Việt Nam
302 LÊ PHI ĐIỂU 15/8/1936 28/4/1975 Xã Năm Căn, huyện Ngọc Hiểu, tỉnh Bạc Liêu Viện Thiết kế Lâm nghiệp
303 PHẠM HỒNG ĐIỂU 1927 3/3/1975 Xã Tân Thuận, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu
304 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH 1/1/1940 4/4/1975 Xã Minh Diệu, huyện Vĩnh lợi, tỉnh Bạc Liêu Xí nghiệp Đoàn tàu đánh cá Hạ Long, Hải Phòng
305 NGUYỄN HỒNG ĐỎ 30/1/1930 4/11/1974 Xã Tân Phú, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Công ty Vật tư tỉnh Nghệ An
306 PHAN THỊ HỒNG ĐỎ 30/12/1943 2/12/1965 Ấp Hiệp Hòa, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Trường Y sỹ Thanh Hóa
307 NGUYỄN CHÍ ĐỘ 7/3/1942 1/4/1975 Xã Vĩnh Hoà I, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Công ty Xây lắp Cơ giới - Cục Kiến thiết - Bộ Nội thương
308 NGUYỄN ĐỢI 1935 0/6/1973 Xã Định Thành, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Công ty Ô tô Lâm Nghiệp, Tuyên Quang
309 LÊ THÀNH ĐỒNG 13/2/1931 15/11/1961 Xã Tân Phú Hưng, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Nông trường Lam Sơn Thanh Hóa
310 NGUYỄN HOÀ ĐÔNG 0/4/1930 18/2/1970 Xã Thới Bình, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Bệnh viện Sông Bôi huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình
311 PHẠM CÔNG ĐỒNG 14/7/1935 7/5/1975 Xã An Xuyên, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Viện Khoa học Giáo dục - Bộ Giáo dục
312 PHAN VĂN DU 0/6/1932 31/7/1962 Xã Thới Bình, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Trường Cán bộ Y tế Hà Nội
313 LÊ MINH ĐỨC 15/4/1932 31/12/1966 Xã An Trạch, huyện Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu Phòng Y tế Mỏ Cao Lanh - Kinh Môn tỉnh Hải Dương
314 NGÔ MINH ĐỨC 1930 5/3/1975 Xã Tân Duyệt, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Nhà máy Đường Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú
315 NGÔ MINH ĐỨC 19/8/1949 4/1/1975 Xã Vĩnh Phong, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Trường Đại học Giao thông đường sắt và đường bộ
316 NGUYỄN TẤN ĐỨC 30/12/1926 8/4/1975 Xã Khánh An, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Nhà máy Sắt tráng men nhôm, Hải Phòng
317 TÔ MINH ĐỨC 0/10/1928 10/6/1962 Xã Định Thành, huyện Giá Lai, tỉnh Bạc Liêu Chi bộ Nhà máy Sứ Công nghiệp Hải Dương
318 TRẦN MINH ĐỨC 2/2/1946 28/3/1975 Xã Quách Văn Phẩm, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Trường Đại học Giao thông Đường sắt và đường bộ, Hà Nội
319 TRƯƠNG MỸ DUNG 1/5/1942 25/1/1969 Xã Tân Thành, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Trường cấp III huyện Yên Thế, tỉnh Hà Bắc
320 TRẦN CAO DŨNG 19/9/1949 1/3/1975 Xã Hưng Mỹ, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Công trường Lắp máy Ninh Bình - Công ty Lắp máy - Bộ Xây dựng
321 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 23/9/1944 20/5/1975 Xã Tân Hưng Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Công ty Công trình Thuỷ III huyện Thuỷ Nguyên, TP hải Phòng - Cục Vận tải Đường biển1
322 NGUYỄN MINH ĐƯỜNG 12/11/1928 5/7/1963 Xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Bệnh viện A1 Vinh
323 TRƯƠNG NGỌC ĐƯỜNG 12/5/1943 20/2/1969 Xã Vĩnh Mỹ, huyện Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu Trường Cán bộ Tài chính Kế toán Ngân hàng Trung ương
324 LÂM HỮU DUY 24/2/1975 Thôn Tân Đức, xã Tân Thuận, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu Trường Đại học Tổng hợp
325 NGUYỄN THỊ DUYÊN 0/1/1926 20/4/1965 Xã Trì Phải, huyện Hồng Vân, tỉnh Bạc Liêu Bệnh viện B Hà Nội
326 PHẠM THỊ DUYÊN 22/12/1944 21/12/1965 Xã Danh Coi, huyện An Biên, tỉnh Bạc Liêu Trường Y sỹ Thanh Hóa
327 HỒ VĂN GIA 0/10/1929 18/6/1962 Xã An Trạch, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Nhà máy Đường Việt Trì
328 LÊ NGUYÊN GIÁC 15/12/1937 Thôn Cái Bác, xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Trường Sư phạm Thể dục TW
329 TÔ VĂN GIAI 1931 20/6/1975 Xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiểm, tỉnh Bạc Liêu Phòng Pháp chế - Ủy ban Nông nghiệp Trung ương
330 MÃ BỈNH GIANG 22/3/1923 30/9/1965 Xóm Lò Bún, tỉnh Bạc Liêu Bộ Nông trường
331 NGUYỄN HỒNG GIANG 10/10/1958 20/2/1975 Xã Lộc Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Trường Phổ thông cấp II, Hoàng Động, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
332 CHƯƠNG THẾ GIAO 1916 25/2/1975 Xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Cục Kiến thiết cơ bản - Bộ Công nghiệp nhẹ
333 LÝ HOÀNG GIAO 6/10/1951 17/4/1975 Xã Hưng Mỹ, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Trường Cơ khí Đánh cá Liêu Xô
334 TRẦN VĂN GIAO 1930 9/6/1975 Xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Ty Xây dựng tỉnh Thanh Hoá
335 KIỀU MINH GIÀU 1925 11/3/1974 Ấp Ông Tự, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Nhà máy Cơ khí Nông nghiệp, Hà Tây
336 NGUYỄN VĂN GIÀU 1939 4/5/1969 Xã Phú Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu Trường Đại học Ngân hàng Trung ương
337 KIM GIỎI 16/11/1949 10/10/1972 Xã Cần Hợi, huyện Trần Thời, tỉnh Bạc Liêu Trường Điện ảnh Việt Nam
338 THÁI VĂN GỌNG 1930 9/11/1962 Xã Tân Phú, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Vụ Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hoá, TP. Hà Nội
339 CAO MINH HÀ 1927 25/8/1962 Xã Tân Thành, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Nông trường Cửu Long Lương Sơn, Hoà Bình
341 TIÊU HÀ 12/12/1930 29/5/1975 Huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Phân xưởng Lắp ráp - Nhà máy Cơ khí Hà Nội - Bộ Cơ khí và Luyện kim
342 LÊ HAI 1937 5/1/1974 Xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Ban bảo hộ lao động - Tổng Công đoàn Viện Nam
343 LÊ THỊ HAI 1939 13/5/1975 Xã Thạnh Phú, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu Bộ Tài chính
344 PHAN VĂN HAI 19/8/1941 2/12/1968 Xã Phong Thạnh Tây, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Trường Cán bộ Tài chính Kế toán Ngân hàng TW - Bộ Tài chính
345 TRẦN VĂN HAI 1931 18/6/1962 Xã Long Điền, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Nhà máy Đường Việt Trì
346 LÝ MINH HẢI 5/6/1946 12/10/1971 Xã Vĩnh Mỹ, huyện Già Rai , tỉnh Bạc Liêu Trường Đại học Nông nghiệp II
347 NGÔ HỒNG HẢI 1930 15/11/1961 Xã Định Thành, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Nông trường lam Sơn Thanh Hóa
348 NGUYỄN ĐĂNG HẢI 22/11/1951 2/3/1975 Xã Định Thành, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
349 PHAN VĂN HẢI 1948 30/12/1974 Xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu K20, Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú
350 VÕ THANH HẢI 29/12/1957 22/2/1975 Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu
351 NGUYỄN HÙNG HÃNG 15/12/1930 26/5/1975 Xã Vĩnh Phong, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Nhà máy Cơ khí Duyên Hải, Hải Phòng - Bộ Cơ khí Luyện kim
Đầu ... [4] [5] [6][7] [8] [9] [10]... Cuối
Trang 7 của 1115

Bản quyền thuộc Phòng Tin học và CCTC - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
34 - Phan Kế Bính - Cống V ị - Ba Đình - Hà Nội