Ngày:15/6/2024
 
Trong dữ liệu này không có hồ sơ cán bộ quân đội và bộ đội đi B theo sự quản lý của Bộ Quốc phòng. Ở đây chỉ có hồ sơ của cán bộ chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc, sau đó trở lại miền Nam và một số cán bộ dân sự người miền Bắc đi B từ năm 1959 đến 1975 theo CON ĐƯỜNG DÂN SỰ do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý.
TÌM KIẾM HỒ SƠ
Tổng số bản ghi tìm thấy: 55722
Số HS Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B
101 TRẦN VÀ LẶT 1940 12/8/1974 Xã Phước Tĩnh, quận Long Điền, tỉnh Bà Rịa Đảng viên Chi bộ tại K4, T72 tỉnh Quảng Trị
102 LÊ THANH LIÊM 14/7/1934 1/11/1973 Xã Phước Hải, huyện Long Điền Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Bộ Xây dựng - Công trường 7 - Công ty Thủy điện Thác Bà
103 NGUYỄN THỊ THANH LIÊN 1919 6/11/1974 Xã Phước Lễ, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Xí nghiệp Hải Châu, Hà Nội
104 NGUYỄN NGỌC LIỄN 1934 8/3/1975 Xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Xí nghiệp Gỗ 3/2 Sơn La
105 NGUYỄN NGỌC LINH 23/9/1937 28/3/1973 Xã Phước Lai, huyện Long Thành, tỉnh Bà Rịa Trường Cấp III Bắc - Duyên Hà, Thái Bình
106 NGUYỄN VĂN LINH 6/1/1921 1963 Xã Phước Thọ, huyện Long Điền - Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Tổng công đoàn Việt Nam
107 ĐOÀN VĂN LINH 1/12/1924 17/8/1970 Xã Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Trường Nghiệp vụ Xuân Mai, Hà Tây _ Bộ Nông trường
108 NGUYỄN VĂN LỘC 1/1/1953 26/2/1975 Xã Bình Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Bà Rịa Nhà máy Pin Văn Điển, Hà Nội
109 LÊ QUANG LÔ 10/12/1937 30/5/1975 Xã Cơ Trạch, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Phòng nghiên cứu bao bì và Đồ mộc - Bộ Công nghiệp nhẹ
110 TÔ VĂN LONG 17/6/1957 8/5/1976 Xã Ngải Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa
111 NGUYỄN THÀNH LONG 1922 26/5/1975 Xã Long Mỹ, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Chi Điểm Ngân hàng, Yên Thủy, Hòa Bình
112 NGUYỄN AN LONG 1952 Xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa
113 NGUYỄN VĂN LỰC 1915 Xã Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Bà Rịa
114 PHAN THÀNH LỰC 3/10/1934 1973 Xã Phước Khánh, huyện Long Thành, tỉnh Bà Rịa
115 ĐÀO VĂN LỰC 20/12/1945 Xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa
116 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 0/5/1975 Xã Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Trường Nguyễn Ái Quốc Phân hiệu 4 TP Hà Nội
117 TRẦN CÔNG LÝ 15/12/1930 20/4/1965 Xã An Ngải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Ban Kiến thiết Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo
118 NGUYỄN VĂN LÝ 26/7/1931 Xã Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Báo Nông nghiệp
119 HUỲNH MINH LÝ Xã Thắng Tam, huyện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Phòng nghiên cứu kỹ thuật - Cục truyền thanh
120 SƠN THỊ MAI 0/8/1957 Xã Bà Diên, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa
121 TRẦN CÔNG MINH 0/8/1950 Xã Long Phước, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa
122 NGUYỄN VĂN MINH 1933 0/3/1975 Xã Long Điền, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Ủy ban Kháng chiến Hành chính huyện Long Điền Đất Đỏ - tỉnh Bà Rịa, Chợ Lớn
123 NGUYỄN VĂN MINH 1933 0/2/1974 Xã Phước Thọ, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Bổ túc nghiệp vụ ở Trường Bộ Tổng Tham mưu
124 HỒ NGỌC MINH 5/3/1934 0/12/1974 Xã Cộng hòa, huyện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Xí nghiệp Vận tải Ô tô 2, tỉnh Thanh Hóa - Ty Giao thông tỉnh Thanh Hóa
125 NGUYỄN VĂN MÙI 1955 19/3/1975 Xã Xuyên Mọc, huyện Xuyên Mọc, tỉnh Bà Rịa Trường Phổ thông Lao động Trung ương
126 TRẦN QUANG MƯỜI 0/12/1929 25/10/1965 Xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Nông trường Quốc doanh Lam Sơn tỉnh Thanh Hoá
127 NGUYỄN THỊ MƯỜI 1928 22/2/1974 Xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa T72 Sầm Sơn, Thanh Hóa
128 ĐỖ VĂN NAM 11/5/1933 0/5/1975 Xã Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Nhà máy Chế tạo Biến thế Hà Nội
129 PHẠM VĂN NĂM 2/3/1916 2/4/1967 Xã Long Thạnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Ty Y tế Quảng Ninh
130 ĐỖ HỮU NAY 1930 14/11/1973 Xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Trường Đại học Giao thông Đường sắt - Đường bộ
131 NGUYỄN THỊ HỒNG NGA 16/10/1964 16/1/1975 Xã Phú Mỹ, huyện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa
132 TRẦN BÍCH NGA 27/6/1934 Xã Tam Thắng, huyuện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa
133 PHAN THỊ NGA 23/2/1939 28/5/1975 Xã Phước Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Phòng tài vụ - Ủy ban hành chính khu Hoàn Kiếm, Hà Nội
134 LÊ TRÚC NGÂN 30/8/1929 1975 Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Trường Đào tạo Thợ thủ công nghiệp - TP Hà Nội
135 NGUYỄN VĂN NGANG 1932 31/12/1974 Xã Phước An, huyện Long Thành, tỉnh Bà Rịa Nông trường Quốc doanh Lam Sơn, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa
136 NGUYỄN VĂN NGAY 1933 15/2/1963 Xã Long Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Văn phòng Xí nghiệp cửa Ông, khu Hồng Quảng
137 TRẦN HỒ NGHỊ 1/5/1947 10/4/1974 Xã Phước Hải, huyện Long Điều, tỉnh Bà Rịa Cục vật tư - Bộ y tế
138 TRẦN HỮU NGHĨA 1945 0/3/1974 Xã Long Phước, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa K2 T72
139 CHÂU VĂN NGỌC 1955 Xã Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa
140 HOÀNG NGỌC 27/4/1922 16/11/1970 Xã Thắng Tam, huyện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Nhà máy xe đạp Thống nhất Đống Đa - Hà Nội
141 LÊ THANH NGỌC 1/5/1928 Xã Long Xuyên, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa
142 TRẦN KIM NGỌC 3/12/1918 3/5/1975 Xã Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Ban Thi đua Ngân hàng TW
143 NGUYỄN VĂN NGỌC 1947 1974 Xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Ninh Bình
144 PHẠM MINH NGỌC 1935 1/3/1975 Xã Bà Trau, huyện Vùng Tầu, tỉnh Bà Rịa Phòng Tài chính huyện Yên Mỹ, tỉnh Hải Hưng
145 VÕ VĂN NGỞI 16/3/1922 10/3/1975 Xã Long Hương, tỉnh Bà Rịa Nhà máy Pin Văn Điển
146 NGUYỄN HÒA NHÃ 1933 1/4/1973 Xã Phú Hưng, huyện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Trạm sốt rét Hà Tây
147 ĐINH HỮU KHƯƠNG 26/4/1932 26/3/1973 Huyện Phước Lễ, tỉnh Bà Rịa Trạm sốt rét tỉnh Hà Tây
148 HUỲNH CÔNG NHỨC 1917 3/5/1975 Xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Ban Liên hiệp xá Tiểu thủ Công nghiệp Hà Nội
149 NGUYỄN VĂN NINH 22/3/1917 19/9/1973 Xã Thắng Tam, huyện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Trung tâm Bưu điện Hà Nội
150 ĐỖ PHƯỚC NỞ 2/9/1929 25/1/1975 Xã Hắt Lăng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Nhà máy Cơ khí Nông nghịêp TW thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim
Đầu [1] [2][3] [4] [5] [6]... Cuối
Trang 3 của 1115

Bản quyền thuộc Phòng Tin học và CCTC - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
34 - Phan Kế Bính - Cống V ị - Ba Đình - Hà Nội