Ngày:20/5/2024
 
Trong dữ liệu này không có hồ sơ cán bộ quân đội và bộ đội đi B theo sự quản lý của Bộ Quốc phòng. Ở đây chỉ có hồ sơ của cán bộ chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc, sau đó trở lại miền Nam và một số cán bộ dân sự người miền Bắc đi B từ năm 1959 đến 1975 theo CON ĐƯỜNG DÂN SỰ do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý.
TÌM KIẾM HỒ SƠ
Tổng số bản ghi tìm thấy: 55722
Số HS Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B
51 TRẦN VĂN CỎN 1927 8/8/1970 Xã Phước Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Nông trường Lương Mỹ, Hòa Bình
52 NGUYỄN VĂN CỎN 30/6/1931 10/11/1961 Xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Nhà máy Đường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
53 TRẦN VĂN CU 1932 13/2/1970 Xã Phước Thọ, huyện Long Điền Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Nông trường Quốc doanh Vân Du huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá
54 ĐÀO TÂN CƯƠNG 19/12/1937 7/12/1973 Xã Tân Thành, huyện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Đoàn chỉ đạp Uỷ ban Nông nghiệp Trung ương thành phố Hải Phòng
55 NGUYỄN ĐÁ 3/3/1937 21/12/1965 Xã Long Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Trường Y sỹ Thanh Hóa
56 CAO VĂN ĐẠI 1918 Xã Phước Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Trường nghiệp vụ 105 Hà Nội
57 TRẦN HỮU DANH 1/1/1935 Xã Phú Thạnh, huyện Long Thành, tỉnh Bà Rịa Ngân hàng huyện Hạ Hoà, tỉnh Vĩnh Phú
58 PHAN NGỌC DANH 10/1932 16/12/1974 Xã Phước Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng TW
59 LÊ VĂN ĐÀO 1927 7/12/1974 Xã Phú Mỹ, huyện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Nông trường Quốc doanh Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá
60 TRẦN ĐÀO 10/10/1931 Xã Phước Lễ, huyện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Đoàn Quy hoạch thiết kế trồng rừng - Cục trồng rừng - Tổng Cục Lâm nghiệp
61 BÙI VIÊN DINH 13/2/1921 1975 Xã Phước Lễ, huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa Bệnh viện Việt Xô Hà Nội
62 TRẦN ĐOAN 26/12/1938 28/11/1973 Xã Long Tân, huyện Long Thành, tỉnh Bà Rịa Tổng công ty Vải sợi may mặc
63 LÊ QUANG DÕNG 17/12/1930 22/6/1975 Thị xã Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Đội Điều tra khảo sát quy hoạch 5 - Ban Phân vùng và quy hoạch nông nghiệp thuộc UB Nông nghiệp TW
64 NGUYỄN VĂN DƯ 7/6/1942 7/6/1975 Xã Quảng Giao, huyện Long Điền - Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Đài CP90 - Ban Tuyên giáo Trung Ương
65 NGUYẾN VĂN ĐỨC 19/12/1938 Xã Cuội Tơ Nay, huyện Xuân Lộc, tỉnh Bà Rịa
66 HUỲNH HỮU ĐỨC 23/9/1945 15/2/1972 Xã Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Viện nghiên cứu Khoa học Thủy lợi, thành phố Hà Nội
67 NGUYỄN CHÍ DŨNG 1956 3/1/1975 Xã Thắng Tam, huyện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Trường Học sinh miền Nam Số 8 Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phú
68 NGUYỄN VĂN DƯỢC 1942 Xã Long Châu, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa T72 Sầm Sơn tỉnh Thanh Hoá
69 NGUYỄN THANH DƯƠNG 15/01/1920 Xã Phước Long, huyện Long Thành (Chợ Lớn), tỉnh Bà Rịa Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên
70 PHẠM VĂN DƯƠNG 02/1938 Xã Lý Lịch, huyện Xuân Lộc, tỉnh Bà Rịa
71 NGUYỄN NGỌC EM 1933 1973 Xã Long Mỹ, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Nông trường Quốc doanh Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá
72 LÂM VĂN GIÁC 8/9/1935 3/1/1974 Xã Phước Lễ, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Xây dựng cơ bản, thuộc Ty Lâm nghiệp, tỉnh Nghệ An
73 DƯƠNG VĂN GIỎI 3/4/1926 10/11/1961 Xã Long Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Bộ Công nghiệp nhẹ - Vụ Kế hoạch
74 THÁI VĂN GIỎI 11/11/1929 12/2/1965 Xã Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Trường Chính trị Bộ Giáo dục
75 PHẠM VĂN HÀ 2/11/1918 23/12/1974 Xã Long Điền,, huyện Long Điền - Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Phòng Tài chính khu phố Ba Đình, Hà Nội
76 TRẦN VĂN HAI 1931 16/1/1974 Xã Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Tổng Công ty Bách hóa
77 LÊ VĂN HAI 1947 15/1/1975 Thôn Ấp Đông, xã Long Phước, huyện Hòa Long, tỉnh Bà Rịa Đoàn 875, Tổng Cục Chính trị
78 MAI HỒNG HẢI 1930 17/8/1970 Xã Phước Lăng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Xưởng Cơ khí Nông trường Bình Minh, tỉnh Ninh Bình
79 NGUYỄN VĂN HÀNG 1/5/1941 25/5/1975 Xã Phước Biển, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Phòng kinh tế kỹ thuật - Ngân hàng kiến thiết TW
80 TRẦN VĂN HIẾN 1947 1973 Xã Long Mỹ, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa
81 LÊ KIM HOA 4/10/1939 14/8/1970 Xóm Cát, huyện Phước Lễ, tỉnh Bà Rịa UBHC tỉnh Nghệ An
82 TRẦN THỊ HÒA 25/5/1955 Xã Phước Thọ, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa
83 NGUYỄN VĂN HÒA 1947 Xã Hòa Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa
84 NGUYỄN THỊ HÒA 20/5/1924 26/2/1968 Xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Phòng y tế cơ quan Việt Nam Thông tấn xã
85 NGUYỄN VIỆT HÒA 11/10/1956 Xã Phước Lễ, huyện Long Lễ, tỉnh Bà Rịa Trường Bổ túc văn hóa Trung Ương"B"
86 NGUYỄN VĂN HÒA 1947 13/3/1974 Xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Trường Bổ túc Văn hóa thương binh miền Nam - Ty Thương binh Xã hội Quảng Ninh
87 CHÂU VĂN HỘI 1933 22/2/1975 Xã Đồng Hoá, huyện Nhà Bè, tỉnh Bà Rịa Phòng Nông nghiệp - Nông trường Cửu Long tỉnh Hoà Bình
88 LÝ HỒNG 18/6/1930 31/8/1968 Xã Cộng Hoà, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Cục Ngoại hối - Ngân hàng TW Hà Nội
89 PHAN VĂN HUỀ 1948 Xã Phước Lợi, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa
90 PHẠM VĂN HÙNG 1955 Thôn Tân Hiệp, xã Bần Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa
91 NGUYỄN VĂN HÙNG 1946 19/1/1975 Xã Tân Thạnh, huyện Cần Giờ, tỉnh Bà Rịa Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh Đông Hưng tỉnh Thái Bình
92 VÕ TUẤN KHANH 20/2/1926 26/5/1975 Xã Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Ngân hàng Nhà nước trung tâm Nghệ An
93 LÊ VĂN KHUÊ 28/12/1930 11/11/1974 Xã Cộng Hòa, huyện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Nông trường Yên Mỹ, Thanh Hóa
94 NGUYỄN DUY KHƯƠNG 1929 5/1/1965 Xã An Nhất, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Cục phân phối Dược phẩm - Bộ Y tế
95 HUỲNH CÔNG KÍCH 1/1/1926 31/1/1975 Xã Phú Mỹ, huyện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Cục KTCB - Bộ Lương thực và Thực phẩm
96 ĐOÀN VĂN LẦU 1931 Xã Cầu Thạnh, huyện Nhà Bè, tỉnh Bà Rịa
97 MAI VĂN KIỆT 0/3/1934 1973 Long Điền, tỉnh Bà Rịa Nông trường Quốc doanh Quý Cao, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng
98 NGUYỄN VĂN LÂU 5/11/1928 8/3/1975 Xã Long Hương, huyện Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Bộ Vật tư - Công ty Xây lắp I - Phòng Kế hoạch
99 VÕ THỊ LÂM 1949 Xã Hòa Long, huyện Châu Đức , tỉnh Bà Rịa
100 NGUYỄN BÍCH LAN 28/8/1941 7/3/1975 Xã Ô Cấp, tỉnh Bà Rịa Giáo viên Trường Cấp III Thái Phiên, TP Hải Phòng
Đầu [1][2] [3] [4] [5]... Cuối
Trang 2 của 1115

Bản quyền thuộc Phòng Tin học và CCTC - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
34 - Phan Kế Bính - Cống V ị - Ba Đình - Hà Nội